logo RB

RB: przepisy

climbus | 2013-03-16 | 1 komentarz

Ze zdziwieniem czytam i słucham rad Policji skierowanych do rowerzystów, aby ci zatrzymywali się przed przejazdami rowerowymi. Według Policji powinni to robić, żeby upewnić się, czy kierowcy samochodów zamierzają ustąpić im pierwszeństwa. Każdy rowerzysta ma obowiązek zachować szczególną ostrożność wjeżdżając na przejazd. Dla swojego bezpieczeństwa musi upewnić się, czy nie zostanie rozjechany przez samochód. To jest oczywiste. Ale największy apel...

mocniak | 2013-01-02 | 7 komentarzy

7 września 2012 roku na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji ogłoszona została nowelizacja rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z dnia 31 grudnia 2002r. Jest ona uwieńczeniem wieloletnich działań stowarzyszenia Miasta Dla Rowerów, które zidentyfikowało problemy wynikające z dotychczasowych przepisów, sformułowało postulaty pod adresem ministra...

mocniak | 2012-04-21 | 0 komentarzy

Białystok, 21.04.2012 Kazimierz Romanowski Radny Rady Miejskiej Białegostoku Pan Tadeusz Truskolaski Prezydent Miasta Białegostoku Większość rowerzystów w mieście Białymstoku porusza się rowerami po chodnikach oraz przejeżdża przez przejścia przy zapalonym zielonym świetle dla pieszych a nie przechodzi pieszo prowadząc rower. Łamią obowiązujące przepisy, stwarzają niebezpieczne warunki zagrażające poruszającym się pieszym oraz innym uczestnikom ruchu...