logo RB

Blog użytkownika climbus

climbus | 2013-05-20 | 3 komentarze

Kilka zaobserwowanych sprzecznych oznakowań w białostockiej infrastrukturze rowerowej. Jasno pokazuje, jakie podejście mają urzędnicy do bezpieczeństwa i komfortu rowerzystów. Znaki pionowe wskazują, że jest tu przejście dla pieszych oraz przejazd dla rowerów. Znaki poziome natomiast wskazują tylko na przejście dla pieszych. Ulica Kolejowa. Koniec DDR? W szczerym polu? A co tu robią poziome znaki wskazujące na coś innego? Nowa DDR do Jeżewa. Ładny nowy...

climbus | 2013-05-09 | 3 komentarze

Drogi w Białymstoku są remontowane na potęgę. Powstaną nowe, piękne drogi rowerowe. Tylko dlaczego w międzyczasie rowerzyści są odcinani od swoich dróg do pracy. Opiszę przykład budowy nowej części ulicy Świętokrzyskiej. Od wielu miesięcy kawałek drogi rowerowej został zamknięty. Rowerzyści jadący od ul. Maczka do ul. Berlinga natrafiają na ślepą drogę rowerową. Brak wcześniejszych informacji o tym, że droga jest na odcinku wyłączona z ruchu nie pozwala...

climbus | 2013-03-16 | 1 komentarz

Ze zdziwieniem czytam i słucham rad Policji skierowanych do rowerzystów, aby ci zatrzymywali się przed przejazdami rowerowymi. Według Policji powinni to robić, żeby upewnić się, czy kierowcy samochodów zamierzają ustąpić im pierwszeństwa. Każdy rowerzysta ma obowiązek zachować szczególną ostrożność wjeżdżając na przejazd. Dla swojego bezpieczeństwa musi upewnić się, czy nie zostanie rozjechany przez samochód. To jest oczywiste. Ale największy apel...