logo RB

Poświadczenie nieprawdy przez dyrektora Zarządu Dróg i Inwestycji Miejskich [aktualizacja]

mocniak | 2013-05-21 | 5 komentarzy

janusz_ostrowski grochowa częstochowska pisma

Do: Prezydent Miasta Białegostoku

Tadeusz Truskolaski

Szanowny Panie,

w otrzymanej przez nas korespondencji pomiędzy Piotrem Tarasiukiem a Zarządem Dróg i Inwestycji Miejskich w sprawie wydzielenia pasów rowerowych w ciągu ulic Grochowej i Częstochowskiej w odpowiedzi (ZDI-II.7223.31.2013) Urzędu Miejskiego autorstwa Janusza Ostrowskiego natknęliśmy się na następującą wypowiedź:

"Przypominam, iż głównym powodem, dla którego Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego w Białymstoku nie wyraża zgody na wydzielenie pasa ruchu dla rowerów na jezdni jest możliwość bocznego najechania rowerzysty przez cofające z parkingów auta. W/g rowerzystów tego typu zdarzenia stanowią ok. 90 % kolizji rowerzystów z pojazdami."

Tymczasem wg danych udostępnionych przez Komendę Główną Policji i udostępnionych na stronie internetowej Rowerowego Białegostoku statystyki dotyczące ruchu rowerowego w Białymstoku są następujące:

  • ok. 70% zdarzeń z udziałem rowerzystów to zderzenia boczne, głównie na skrzyżowaniach i wyjazdach z posesji;
  • ok. 3,9% zdarzeń z udziałem rowerzystów ma miejsce na placach i parkingach;
  • w latach 2007-2012 jedno zdarzenie z rowerzystą (0,19%) było spowodowane przez nieprawidłowe cofanie kierowcy samochodu.

W związku z powyższym twierdzenie, że 90% kolizji z udziałem rowerzystów to zderzenia z samochodami cofającymi z parkingów jest nie tylko nadużyciem, ale i poświadczeniem nieprawdy, w naszej opinii nastawionym na wykorzystanie niewiedzy i wprowadzenie w błąd rowerzysty.

Jest to również działanie karalne, o czym mówią przepisy Kodeksu Karnego:

Art. 271. § 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

W związku z powyższym prosimy o sprostowanie nieprawdziwych informacji przesłanych do Piotra Tarasiuka, podjęcie działań mających na celu zapobieżenie szerzeniu podobnych nieprawd przez ZDiIM oraz przeanalizowanie dotychczasowych decyzji Zarządu Dróg i Inwestycji Miejskich w sprawie rozwiązań rowerowych zastosowanych na ul. Grochowej i Częstochowskiej, ponieważ prawdopodobnie zostały podjęte na podstawie niepełnych i nieprawdziwych danych.

Z poważaniem,

Karol Mocniak

Rowerowy Białystok

Komentarz

Już na podstawie poprzednich odpowiedzi dotyczących Grochowej i Częstochowskiej odnosiło się wrażenie, że magistratowi wcale nie zależy na optymalnym poprowadzeniu ruchu rowerowego, ale na obronie przyjętej koncepcji bez względu na fakty i argumenty przytaczane przez rowerzystów. Do tej pory w pismach spotykaliśmy się z opiniami sprzecznymi z dostępną literaturą fachową i daleko odbiegającymi od rozwiązań wdrażanych w innych miastach Polski, lecz dopiero teraz "informacje" podawane przez Urząd Miejski mogliśmy porównać z twardymi danymi udostępnionymi przez Komendę Główną Policji i przekonać się o tym, że są ze sobą sprzeczne. Rowerzyści, którzy deklarują poparcie dla rozwiązań urzędu miejskiego (na których opinie Ostrowski powołuje się w innych pismach) i ci, przytoczeni w odpowiedzi do Piotra Tarasiuka są dokładnie tymi samymi rowerzystami - wyimaginowanymi.

Odpowiedź Prezydenta Miasta

Białystok, 20 maja 2013r.

ZDI-I.0033.2.2013

Odnosząc się do zarzutu poświadczenia nieprawdy przez dyrektora Zarządu Dróg i Inwestycji Miejskich w korespondencji prowadzonej z Panem Piotrem Tarasiukiem informuję jak niżej.

Decyzja dotycząca braku akceptacji wydzielenia pasów dla rowerzystów na jezdni ul. Grochowej, ul. Częstochowskiej jest ostateczną. Uzasadnienie podane zostało w kilku przesłanych pocztą elektroniczną pismach skierowanych do Pana Piotra Tarasiuka.

W kwestii poświadczenia nieprawdy przez dyrektora Zarządu Dróg i Inwestycji Miejskich organem właściwym do rozpatrzenia jest prokuratura.

Prezydent Miasta

dr hab. Tadeusz Truskolaski

janusz_ostrowski grochowa częstochowska pisma

Komentarze

quasidud | 2013-04-22
He he, to najlepszy tekst na RB od wielu lat. Dobra robota Karol.

[odpowiedz]

Kristof73 | 2013-04-22
Fajnie Karolu, że walczysz o nasze rowerowe sprawy. Dziękuję.

Jest tyle bezsensów w wybudowanych i powstających DDR, że woła to o pomstę do nieba. Przydałby się jakiś wydzielony stały dział na Rowerowym B. o poszczególnych odcinkach DDR z dokumentacją fotograficzną i opisami zagrożeń, bubli i ich niezgodności z prawem, dzięki któremu można by było pisać do UM pisma z żądaniami zmian. Nie wiem jak to rozwiązać technicznie, ale pewnie wielu z nas ( w tym i ja ) chciałoby zbierać taką dokumentację i publikować. Jakieś propozycje ?

[odpowiedz]

mocniak | 2013-04-22
Dodałem komentarz, gdyby ktoś nie chciał się przebijać przez całe pismo ;-)

[odpowiedz]

mocniak | 2013-04-22
Kristof: Zastanawiam się nad formularzem do zgłaszania usterek, takim jak na stronie UM. Tyle, że i tak ktoś musiałby taką usterkę opisać i wysłać na maila ZDiIM-u. Można też zrobić artykuły na podobieństwo działu "drogi rowerowe" na starym Rowerowym Białymstoku.

[odpowiedz]

rogacz | 2013-04-23
ew. przenieść bazę opisanych ścieżek, dodać czerwony akapit z podsumowaniem sprzecznych z prawem elementów i rzeczy do poprawki +link do dodawania nieprawidłowości do bazy, z której będzie czerpać treść czerwony akapit ;D

[odpowiedz]

Dodaj komentarz