logo RB

Nahajewski: w sprawie realizacji budżetu rowerowego w 2012 [aktualizacja]

mocniak | 2013-04-02 | 2 komentarze

mariusz_nahajewski radni interpelacje budżet infrastruktura

Białystok 25.02.2013

Sz. P.

Tadeusz Truskolaski

Prezydent Miasta Białegostoku

INTERPELACJA

Szanowny Panie Prezydencie

Na podstawie § 68 Regulaminu Rady Miasta Białystok składam interpelację w sprawie realizacji budżetu rowerowego za 2012 r.

Panie Prezydencie proszę o przekazanie informacji dotyczących zrealizowania budżetu miasta w części dotyczącej infrastruktury rowerowej, tzw. budżetu rowerowego który miał wynieść milion złotych. Jaka kwota została wykorzystana w 2012 r.? Jaka kwota została przepisana na rok 2013 r.? Jeśli tak to czy kwota przepisana stanowi nowy budżet rowerowy? Jakie inwestycje zamierzone zostały zrealizowane? Jakie inwestycje nie zostały zrealizowane?

Z poważaniem

Mariusz Nahajewski

Odpowiedź

Białystok, 11 marca 2013r.

ORN-I.0003.21.2013

Odpowiadając na Pana interpelację złożoną podczas sesji Rady Miasta Białegostoku w sprawie realizacji budżetu rowerowego za 2012 r. informuję jak niżej.

W ramach tzw. budżetu rowerowego w roku 2012 planowane byty do realizacji następujące zadania:

  • budowa ścieżki rowerowej wał. Wł. Raginisa od ul. Baśniowej do ul. Jutrzenki;
  • budowa ścieżki rowerowej wal Ks. J. Popiełuszki od ul. Św. A. Soboli do ul. Elewatorskiej;
  • budowa ścieżki rowerowej wal. Piastowskiej od ul. Warszawskiej do ul. J. K. Branickiego;
  • budowa ścieżki rowerowej w ul. A. Mickiewicza od ul. Wiewiórczej do ul. K. Ciołkowskiego.

Zgodnie założeniami w ramach tego zadania miały powstać fragmenty ścieżek tyczące wcześniej wybudowane drogi rowerowe.

Z wyżej wymienionych inwestycji zrealizowano w roku 2012 dwie pierwsze oraz rozstrzygnięto przetarg na budowę trzeciej. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne pierwotny termin zakończenia trzeciego zadania z roku 2012 został przesunięty na rok 2013. W przypadku czwartej ścieżki trzykrotnie powtarzany przetarg nie dal rozstrzygnięcia, bowiem do przetargu nie zgłosił się żaden wykonawca. Przetarg na to zadanie ponownie będzie ogłoszony w I kwartale 2013 roku.

W 2012 roku na budowę ścieżek wydatkowano kwotę 538 345,87 zł. na budowę ścieżki rowerowej w ul. Piastowskiej środki finansowe znajdują się na koncie środków niewygasających.

W ramach budżetu rowerowego na rok 2013 poza nowymi zadaniami wybudowana zostanie ścieżka rowerowa w ul. A. Mickiewicza od ul. Wiewiórczej do ul. K. Ciołkowskiego.

Zastępca Prezydenta Miasta

Adam Poliński

Zobacz także:

mariusz_nahajewski radni interpelacje budżet infrastruktura

Komentarze

mocniak | 2013-04-02
To już wiemy dlaczego tak długo trwało wyciąganie informacji o realizacji budżetu - nikt nie chciał wprost się przyznać, że z kwoty przyznanej na infrastrukturę rowerową w 2012 udało się wydać nieco ponad połowę.

[odpowiedz]

portia | 2013-04-01
pewnie rozpisali przetarg na udzielenie odpowiedzi, ale po czterokroć nie zgłosił się żaden wykonawca

[odpowiedz]

Dodaj komentarz