logo RB

Nahajewski: w sprawie budżetu rowerowego na rok 2013 [aktualizacja]

mocniak | 2013-03-24 | 0 komentarzy

mariusz_nahajewski radni interpelacje budżet infrastruktura tadeusz_truskolaski

Białystok 25.02.2013

Sz. P.

Tadeusz Truskolaski

Prezydent Miasta Białegostoku

INTERPELACJA

Szanowny Panie Prezydencie

Na podstawie § 68 Regulaminu Rady Miasta Białystok składam interpelację w sprawie budżetu rowerowego na rok 2013 r.

Panie Prezydencie proszę o informację, jaka suma zostanie wydana w roku 2013 r. na połączenie ścieżek rowerowych w ramach inwestycji na infrastrukturę rowerową? Jak przedstawia się harmonogram tych prac i jakie inwestycje są w związku z tym planowane do realizacji w 2013 r.?

Z poważaniem

Mariusz Nahajewski

Odpowiedź

Białystok, 14 marca 2013

W odpowiedzi na interpelację z dnia 25 lutego 2013 r. informuję, iż w roku bieżącym

na rozbudowę infrastruktury rowerowej w Białymstoku została przewidziana kwota 2 000 000,00 zł w ramach, której miasto Białystok planuje:

 1. Sfinansować uruchomienie wypożyczalni rowerów na terenie Białegostoku.
 2. W oparciu o opracowaną dokumentację wybudować brakujące fragmenty ścieżek rowerowych w ulicach:
  • A. Mickiewicza odc. od ul. Wiewiórczej do ul. K. Ciołkowskiego
  • K. Pułaskiego odc. od ul. Wspólnej do ul. St. Żeromskiego:
  • Częstochowskiej odc. od ul. K. Kalinowskiego do Al. J. Piłsudskiego
  • gen. Z. Berlinga odc. od budynku nr 40 do ul. Palmowej
 3. W zależności od finansowych rozstrzygnięć związanych z realizacją wyżej wymienionych działań opracować dokumentację techniczną i wybudować fragmenty ścieżek rowerowych w ulicach:
  • Baranowickiej (przejazd przez tory do przedłużenia ul. gen. Wł. Andersa)
  • Kawaleryjskiej odc. od ul. Krętej do ul. K. Pułaskiego
  • Lodowej od wiaduktu do ul. Sapiehy
  • Boh. Getta odc. od Al. J. Piłsudskiego do ul. Żabiej
  • A. Mickiewicza odc. od. K. Ciołkowskiego do starej ul. Zwierzynieckiej

  oraz opracować koncepcje projektowe ścieżek rowerowych w pasach drogowych:

  • ul. J.K. Branickiego odc. od ul. E. Orzeszkowej do ul. Piastowskiej
  • ul. Zwycięstwa odc. od ul. Hetmańskiej do ul. Kolejowej
  • od ul. Knyszyńskiej do ul. Kolejowej pod wiaduktem
  • ul. Radzymińskiej odc. od Al. 1000-lecia PP do ul. Sitarskiej (obustronnie)
  • ul. Świętokrzyskiej od wysokości posesji II LO do ul. Wierzbowej
  • ul. H. Sienkiewicza odc. od Al. J. Piłsudskiego do ul. gen. Wł. Andersa (obustronnie)
  • ul. Składowej (strona wschodnia)
  • ul. Zwierzynieckiej od ul. Mickiewicza do ul. Świętego Ojca Pio
  • połączenia ul. gen. St. Maczka z ul. gen. F. Kleeberga (obustronnie).

Prezydent Miasta

dr hab. Tadeusz Truskolaski

mariusz_nahajewski radni interpelacje budżet infrastruktura tadeusz_truskolaski

Komentarze

Dodaj komentarz