logo RB

W sprawie istniejących i planowanych ddr przy ul. Lipowej i Grochowej

mocniak | 2013-02-20 | 0 komentarzy

infrastruktura grochowa lipowa pisma janusz_ostrowski

Białystok, 20 lutego 2013

Janusz Ostrowski

Dyrektor Zarządu Dróg i Inwestycji Miejskich

W sprawie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Lipowej oraz planowanej drogi dla rowerów przy Grochowej i Częstochowskiej

Szanowny Panie,

po zapoznaniu się z projektem budowy drogi dla rowerów przy ul. Grochowej i Częstochowskiej oraz po wizji lokalnej ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Lipowej wnosimy o:

  1. zaniechanie budowy drogi dla rowerów przy ul. Grochowej i Częstochowskiej oraz opracowanie projektu wyznaczenia pasów rowerowych na tych ulicach,
  2. zlikwidowanie istniejącego ciągu rowerowego i dalsze uspokojenie ruchu na ul. Lipowej.

We wszystkich znanych nam opracowaniach dotyczących sposobu prowadzenia ruchu rowerowego (m.in. w holenderskim Design manual for bicycle traffic, duńskim Collection of Cycle Concepts, Standardy projektowe i wykonawcze systemu rowerowego Miasta Szczecin) zawierających kryteria wyboru segregacji użytkowników dróg, dla ulic o prędkości, natężeniach ruchu i klasie odpowiadających ulicom Lipowej, Grochowej i Częstochowskiej preferowanymi rozwiązaniami są pasy rowerowe w jezdni lub ruch mieszany (z ewentualnym fizycznym uspokojeniem ruchu). Nasza subiektywna opinia, że korzyści wynikające z segregacji ruchu rowerowego i samochodowego są na tyle niewielkie, że nie uzasadniają wyprowadzenia rowerzystów poza jezdnie znajduje odzwierciedlenie w literaturze fachowej - w podręczniku duńskim wprost ostrzega się przed stosowaniem wydzielonych dróg dla rowerów na terenach zurbanizowanych (z opaską między jezdnią i ścieżką) ze względu na pogorszenie widoczności między użytkownikami w rejonie skrzyżowania. Ten fakt jest potwierdzany przez statystyki dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego - przypadki najechania na rowerzystę od tyłu, które mogą zostać wyeliminowane przez wydzielenie drogi dla rowerów, stanowią jedynie 5% zdarzeń, podczas gdy zdarzenia boczne na terenie Białegostoku dotyczą ok. 70% zdarzeń z udziałem rowerzystów.

Warto zaznaczyć, że w przytaczanej przez nas literaturze dość szczegółowo omawia się różnice między "bezpieczeństwem" i "bezpieczeństwem postrzeganym" ("transport safety" oraz "sense of security"). O ile można się zgodzić, że część rowerzystów może czuć się bezpieczniej na wydzielonym ciągu, nie oznacza to, że bezpieczeństwo faktycznie rośnie. Często jest wręcz przeciwnie - według danych znajdujących się w Systemie Ewidencji Wypadków i Kolizji przekształcenie chodnika w ciąg pieszo-rowerowy wiąże się ze znaczącym wzrostem zdarzeń z udziałem pieszych. Intuicja jak i obserwacje podpowiadają, że rowerzyści na ciągach pieszo-rowerowych jeżdżą szybciej, mniej uważnie i oczekują większej uwagi od pieszych niż jeżdżąc po chodnikach, które częściej postrzegają za przestrzeń na których są "gościnnie".

Dodamy jeszcze, że obecność ruchu autobusowego na obu ciągach nie powinna mieć wpływu na decyzję dotyczącą wydzielania ruchu rowerowego. W literaturze fachowej promuje się rozwiązania z mieszanym ruchem autobusów i rowerzystów (buspasy i ulice autobusowe z dopuszczonym ruchem rowerowym), a statystyki brd pokazują, że wypadki z udziałem autobusów stanowią jedynie 1% wszystkich zdarzeń z udziałem rowerzystów.

Z wyrazami szacunku,

Karol Mocniak

Odpowiedź ZDiIM-u

Białystok, 11 marca 2013r.

ZDI-II.7223.32.2013

Odpowiadając na Pana wniosek w sprawie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Lipowej oraz planowanej drogi dla rowerów przy ul. Grochowej i ul. Częstochowskiej, Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego w Białymstoku, informuje jak niżej.

Po wybudowaniu ulicy Sitarskiej, która wraz z ul. Świętokrzyską stworzy dogodne połączenie osiedli Dziesięciny, Wysoki Stoczek, Bacieczki z centrum miasta, na ciągu ulic Grochowa - Częstochowska znacznie wzrośnie natężenie ruchu. Udział autobusów komunikacji miejskiej w ruchu przy jednoczesnym ruchu rowerowym, spowodowałby, że na jednej przestrzeni wspólnie znajdą się pojazdy o dużej dysproporcji gabarytów stwarzając rowerzystom zagrożenie bezpieczeństwa. Przy takiej strukturze ruchu rowerzysta może być niewidoczny i przez to narażony na kolizję. Ponadto w rejonie parkingów mogą następować zderzenia boczne z pojazdami wyjeżdżającymi z miejsc postojowych zlokalizowanych w pasach drogowych ww. ulic.

Wyznaczenie pasów rowerowych na jezdni, szczególnie w strefie śródmiejskiej wymaga odpowiedniej szerokości pasa drogowego na której muszą się zmieścić pasy drogowe, miejsca postojowe oraz ciągi piesze.

Ze względu na znaczenie ciągu komunikacyjnego Grochowa - Częstochowska rozdzielenie ruchu rowerowego od samochodowego i skierowanie rowerzystów poza jezdnię jest optymalnym rozwiązaniem zapewniającym bezpieczeństwo niechronionym uczestnikom ruchu.

Ulica Lipowa po przebudowie została zwężona do dwóch pasów ruchu dla samochodów o nawierzchni z kostki granitowej, natomiast pozostała, szeroka część pasa drogowego ulicy Lipowej o nawierzchni z płyt kamiennych została przeznaczona dla wspólnego użytkowania pieszych i rowerzystów. W związku z tym, w chwili obecnej podział funkcjonalny ulicy pozostanie bez zmian.

Z up. Prezydenta Miasta

inż. Janusz Ostrowski

Komentarz

Zobacz także:

infrastruktura grochowa lipowa pisma janusz_ostrowski

Komentarze

Dodaj komentarz