logo RB

Tajemnica budżetu rowerowego 2012

kaziq | 2013-02-04 | 0 komentarzy

budżet bożena_zawadzka zdiim pisma

Wstęp

Zanim powszechną stała się wiedza o porażce budżetu rowerowego 2012 mieliśmy spore wątpliwości co do jego realizacji. Brak jakichkolwiek wzmianek w Biuletynie Informacji Publicznej na temat przetargów dotyczących założeń spraw rowerowych ubiegłego roku nie napawał optymizmem. Co ciekawe, pomijając nieudane próby zrealizowania DDR na ul. Mickiewicza, niezrealizowane kwestie dotyczyły opracowania koncepcji, m. in. ulic Skłodowskiej, Świętokrzyskiej, Zwycięstwa i innych. Pełna lista jest wciąż dostępna na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w zakładce infrastruktura rowerowa. Dziwi więc fakt, że nie ogłoszono na to przetargów, wszak budować nic nie trzeba.

Pełni nadziei, że ktoś to jednak gdzieś rysuje, wysłaliśmy krótkie i treściwe pismo do ZDiIM:

29.10.2012

Rowerowy Białystok

Przemysław Moroz

Do:

Urząd Miejski w Białymstoku

Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich

Pan Janusz Ostrowski

Szanowni Państwo!

 1. Kiedy możemy spodziewać się projektów DDR ze spraw rowerowych 2012?
 2. W jakim stopniu został zrealizowany budżet rowerowy 2012? Proszę o podanie dokładnych kwot
 3. Czy DDR budowana obecnie na ul. Poleskiej (pomiędzy wiaduktem Dąbrowskiego a ul. Rocha) jest realizowana z pieniędzy budżetu rowerowego 2012?

Proszę o odpowiedź drogą elektroniczną zgodnie z KPA

Pozdrawiam

Przemysław Moroz

Rowerowy Białystok

Rozwinięcie

Równo 30 dni później cisza. Nikt nie odpowiada, nie otrzymaliśmy nawet pisma informującego o przedłużeniu terminu odpowiedzi, do czego zgodnie z KPA urząd jest zobowiązany i z czego zdarzało mu się korzystać. Przesyłamy więc pismo ponaglające:

5.12.12

W ubiegły piątek upłynął termin Państwa odpowiedzi na pismo RB dotyczące budżetu rowerowego (29.10.12). Czy macie Państwo w ogóle zamiar wysłać tą odpowiedź?

Przemysław Moroz

Rowerowy Białystok

Dwa dni później, zapewne po ogromnym sprężeniu się w urzędzie, otrzymujemy odpowiedź zwrotną z...datą wsteczną na 30.11.2012! Można w dwa dni napisać pismo? Widać można:

7.12.2012

W roku 2012 zarezerwowano w budżecie Miasta kwotę 1000000 zł na inwestycje związane z budową ścieżek rowerowych. W ramach tych funduszy:

 1. Wykonano i oddano do użytku ścieżki rowerowe w liniach rozgraniczających w następujących pasach drogowych:
  • ul. Popiełuszki (od ul. Boboli do ul. Elewatorskiej) - 680 mb
  • ul. Raginisa (od ul. Baśniowej do ul. Jutrzenki) - 352 mb
 2. opracowano dokumentację projektową na budowę ścieżek rowerowych w następujących pasach drogowych ulic:
  • Piastowska
  • Pogodna
  • Mickiewicza
  • Pułaskiego

  oraz:

  • trwa postępowanie przetargowe na ul. Piastowską w wyniku którego zostanie wyłoniony wykonawca w/w przebudowy
  • trwają negocjacje dotyczące budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Mickiewicza

Ścieżka rowerowa budowana na ul. Poleskiej (pomiędzy wiaduktem Dąbrowskiego, a ul. Św. Rocha została realizowana ze środków zarezerwowanych w budżecie Miasta Białystok w roku bieżącym na utrzymaniem ulic. (pisownia oryginalna - P. Moroz)

Niezależnie od przeznaczonej w budżecie kwoty 1 mln zł na budowę ścieżek rowerowych w roku 2012 w ramach wszystkich inwestycji drogowych oraz w ramach utrzymania ulic powstało ok. 8,5 km ścieżek rowerowych.

W związku z powyższym faktyczna kwota przeznaczona na budowę ścieżek rowerowych przewyższa wspomniany wcześniej 1 mln zł.

Jednocześnie pragnę nadmienić, iż niewykorzystane fundusze przewidziane wyłącznie na realizację budowy ścieżek rowerowych przechodzą na rok 2013 w celu ich pełnego wykorzystania i realizacji wszystkich rozpoczętych inwestycji.

Z up. Prezydenta Miasta

Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg i Inwestycji Miejskich

Bożena Zawadzka

Zakończenie?

Uch, ciężko się wytłumaczyć, ale jakoś poszło. Po powyższym piśmie odczuwam niesmak wobec mojej skromnej osoby. Jak mogłem być tak zdradziecko podejrzliwy wobec urzędu, skoro oni wydal więcej niż 1 mln zł na ścieżki rowerowe?

PS. Niedługo trzeba będzie przypomnieć urzędnikom, że jest już po sylwestrze. Z tak ogromnymi środkami na rok 2013 spodziewam się rekordowych inwestycji rowerowych. Oby tym razem się udało!

budżet bożena_zawadzka zdiim pisma

Komentarze

Dodaj komentarz