logo RB

Rudnicki: W sprawie ddr w rejonie skrzyżowania Popiełuszki i Elewatorskiej

mocniak | 2012-05-05 | 0 komentarzy

droga_dla_rowerów elewatorska popiełuszki rafał_rudnicki tadeusz_truskolaski interpelacje radni starosielce infrastruktura

Białystok, 05.11.2012r.

Prezydent Miasta Białegostoku

Zgodnie z § 68 Regulaminu Rady Miasta składam poniższą interpelację: W związku z pełnionym przeze mnie mandatem radnego zgłosili się do mnie mieszkańcy osiedla Starosielce, którzy zgłosili uwagi dotyczące nowo wybudowanej ścieżki rowerowej (skrzyżowanie ul. Elewatorskiej i Boboli).

W związku z powyższym, chciałbym uzyskać od Pana Prezydenta odpowiedź na poniższe pytania:

  1. Czy istnieje możliwość poprawienia zjazdu na ścieżce - z ul. ks. Popiełuszki na składnicę złomu firmy „Mirpol”? Tuż przed samym zjazdem (około 5 metrów przed) ścieżka jak i zmodernizowany chodnika urywają się nagle. Zapewne przyczyną jest fakt, że teren ten należy do PKP i dlatego nie przeprowadzono tam modernizacji i budowy DDR. Nawierzchnia jest zniszczona, miejscami niekompletna, krawężniki mają ponad 3 cm. Ponadto, przed samym zjazdem, na zakończeniu zmodernizowanej części chodnika stoi nieczynny słup latarniowy (zdemontowana oprawa), który utrudnia w tym miejscu poruszanie się zarówno pieszych jak i rowerzystów. Słup również należy do PKP PLK jednak od momentu rozebrania dodatkowych torów w tym miejscu (od około 5-6 lat) nie jest i raczej nie będzie już wykorzystywany. Czy byłaby możliwość podjęcia działań tym miejscu w postaci poprawy ww. fragmentów drogi i ścieżki dla rowerów?
  2. Kolejny problem dotyczy zjazdu na wysokości bloku mieszkalnego przy ul. ks. Popiełuszki 103. Przy modernizacji tej części ulicy (budowa DDR i nowego chodnika) doszło do podniesienia ich poziomu względem wcześniejszego chodnika. Spowodowało to konieczność budowy podjazdów o pewnym nachyleniu w miejscu zjazdu na asfaltowy odcinek drogi wewnętrznej, do nieruchomości położonej pomiędzy blokami nr 101 i 103 przy ulicy Popiełuszki, gdzie zdjęto część nawierzchni bitumicznej, zbudowano zjazd kostką polbrukową, lecz nie całościowo - koło dwóch metrów drogi, gdzie dawniej był asfalt, pozostało w postaci „klepiska" - zagęszczono jedynie grunt. Odcinek ten jest nachylony, co może spowodować, że w wyniku ruchu pojazdów, zagęszczony grunt szybko zmieni się w bagno i osiądzie przy krawężniku, utrudniając wyjazd i powodując możliwość uszkodzenia samochodu. Modernizacje tego odcinka drogi i budowę DDR wykonywała firma prywatna, która wygrała przetarg - teren na którym zdjęto tą nawierzchnię, utwardzając jedynie prowizorycznie grunt najprawdopodobniej nie należy do miasta, jednak wg planu inwestycji w tym miejscu nie powinno być zagęszczonego gruntu tylko powinna pozostać nawierzchnia bitumiczna, która została jednak zdjęta i zastąpiona gruntowym, nieutwardzonym podjazdem.

Z poważaniem

Rafał Rudnicki

Odpowiedź

Białystok, 14 listopada 2012 r.

ORN-I.0003.344.2012

W związku z Pana interpelacją zgłoszoną podczas XXXIV sesji Rady Miasta Białystok w dniu 05 listopada br. w sprawie wybudowanej ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż ulicy Popiełuszki na odcinku od ul. Boboli do ul. Elewatorskiej w Białymstoku, informuję jak poniżej.

Urząd Miejski nie ma możliwości bezpośredniej ingerencji w poprawę złego stanu nawierzchni wjazdu do składnicy złomu „MIRPOL" z uwagi na fakt, że znajduje się on na terenie kolejowym. Zwrócę się jednakże do właściciela wjazdu z prośbą o poprawę jego nawierzchni.

W sprawie wjazdu do budynków przy ul. Popiełuszki nr 103 i 111 w Białymstoku informuję, że budując ścieżkę rowerową, istniejący wjazd został nieznacznie podniesiony ze względu na konieczność zabezpieczenia przed dostawaniem się wód opadowych z jezdni na teren posesji poprzez ten wjazd. W celu dostosowania niwelety część wjazdu bitumicznego została rozebrana ale jego nawierzchnia została wyrównana i odbudowana z destruktu asfaltowego, informuję że nie jest to klepisko. Docelowa odbudowa nawierzchni dywanikiem asfaltowym możliwa jest ale po rozwiązaniu przez mieszkańców problemu z odwodnieniem i właściwym zagospodarowaniem terenów przyległych.

Prezydent Miasta

Tadeusz Truskolaski

droga_dla_rowerów elewatorska popiełuszki rafał_rudnicki tadeusz_truskolaski interpelacje radni starosielce infrastruktura

Komentarze

Dodaj komentarz