logo RB

Madras: W sprawie ddr w rejonie skrzyżowania Popiełuszki i Elewatorskiej

mocniak | 2012-09-24 | 0 komentarzy

droga_dla_rowerów elewatorska popiełuszki tomasz_madras tadeusz_truskolaski interpelacje radni starosielce infrastruktura

24 września 2012r.

Sz. P. Tadeusz Truskolaski

Prezydent Miasta Białegostoku

Interpelacja

Na podstawie § 68. Regulaminu Rady Miejskiej Białegostoku składam interpelację ws. ścieżki rowerowej w rejonie skrzyżowania ulic Popiełuszki i Elewatorskiej.

W związku z informacją uzyskaną od okolicznych mieszkańców zwracam się z prośbą o sprawdzenie poprawności wykonania ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Popiełuszki na osiedlu Starosielce i wykonanie ewentualnych zmian w projekcie. Ścieżka rowerowa we wskazanym wyżej fragmencie przebiega bardzo blisko krawędzi jezdni. Kierowcy jadący ulicą Popiełuszki w kierunku wschodnim („do miasta”) i skręcający w prawo w ulicę Nowosielską mają bardzo ograniczoną możliwość dostrzeżenia rowerzystów jadących równolegle do nich po ścieżce. W przypadku skrętu w prawo będzie dochodzić do sytuacji, gdy równocześnie kierowcy i rowerzyści będą mieli prawo ruchu. Nawet przy zachowaniu należytej ostrożności łatwo będzie o wypadek. Podobna sytuacja, choć mniej groźna ze względu na układ skrzyżowania, jest po drugiej (zachodniej) stronie ul. Nowosielskiej, gdzie rowerzyści będą jechać w stroną skrzyżowania z góry, gdy łatwo będzie się rozpędzić. Zwykle w takich sytuacjach, gdy ścieżka rowerowa musi przeciąć ulicę, jej bieg jest tak projektowany, by krzyżował się z jezdnią przynajmniej kilka metrów od skrzyżowania. Zdjęcia skrzyżowania przekazuję w załączeniu.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Prezydenta z prośbą o przyjrzenie się sytuacji i podjęcie stosownych działań, np. poprzez zmianę kształtu ścieżki rowerowej, lub jakiejś formy ograniczenia prędkości rowerzystów na samym skrzyżowaniu. Uprzejmie proszę o ustosunkowanie się do przedstawionych wyżej uwag.

Z wyrazami szacunku

Tomasz Madras

Odpowiedź

Białystok, 5 października 2012 r.

ORN-I.0003.2835.2012

Dotyczy: Budowy ścieżki rowerowej, chodnika, zjazdów w ul. Popiełuszki na odcinku od ul. Boboli do ul. Elewatorskiej w Białymstoku

Odpowiadając na interpelację Pana Radnego zgłoszoną podczas sesji Rady Miasta Białystok w dniu 24 września br. w sprawie ścieżki rowerowej w rejonie skrzyżowania ulic Popiełuszki i Elewatorskiej uprzejmie informuję jak poniżej.

Droga rowerowa przy ul. Popiełuszki została zaprojektowana z zachowaniem obowiązujących przepisów technicznych oraz uzyskała wszelkie niezbędne uzgodnienia. Przebieg drogi rowerowej był również tematem zainteresowania środowiska rowerowego, które nie zgłosiło w tej kwestii żadnych uwag.

Sugerowane w interpelacji odsunięcie drogi rowerowej od krawędzi ul. Popiełuszki w obrębie skrzyżowania spowoduje tzw. odgięcie, które jest bardzo krytykowane przez organizacje rowerowe ponieważ powoduje konieczność zmiany kierunku jazdy bezpośrednio przed skrzyżowaniem i wprowadza w błąd kierowców samochodów co do intencji rowerzysty (w którym kierunku będzie jechał?).

Co do obawy, że „w przypadku skrętu w prawo będzie dochodzić do sytuacji, gdy równocześnie kierowcy i rowerzyści będą mieli prawo ruchu," to sytuacja taka jest jak najbardziej normalna na skrzyżowaniu i zgodna z przepisami o ruchu drogowym, a pierwszeństwo rowerzysty jasno określa Ustawa Prawo o ruchu drogowym, która niedawno właśnie pod tym kątem była znowelizowana.

Postulat wprowadzenia „jakiejś formy ograniczenia prędkości rowerzystów na samym skrzyżowaniu" rodzi kolejne pytanie: kto i w jaki sposób miałby to kontrolować i egzekwować? Ponadto wprowadzenie ograniczenia prędkości na drodze rowerowej w jednym z miast w Polsce naraziło na śmieszność władze tego miasta.

Reasumując. Projekt drogi rowerowej nie narusza obowiązujących przepisów i powszechnie stosowanych rozwiązań. Natomiast kwestia bezpieczeństwa zależy tylko i wyłącznie od przestrzegania zasad ruchu drogowego przez jego uczestników.

Prezydent Miasta

dr hab. Tadeusz Truskolaski

droga_dla_rowerów elewatorska popiełuszki tomasz_madras tadeusz_truskolaski interpelacje radni starosielce infrastruktura

Komentarze

Dodaj komentarz