logo RB

Romanowski: W sprawie rowerzystów przejeżdżających przez przejścia dla pieszych

mocniak | 2012-04-21 | 0 komentarzy

kazimierz_romanowski tadeusz_truskolaski przepisy radni interpelacje

Białystok, 21.04.2012

Kazimierz Romanowski

Radny Rady Miejskiej Białegostoku

Pan Tadeusz Truskolaski

Prezydent Miasta Białegostoku

Większość rowerzystów w mieście Białymstoku porusza się rowerami po chodnikach oraz przejeżdża przez przejścia przy zapalonym zielonym świetle dla pieszych a nie przechodzi pieszo prowadząc rower. Łamią obowiązujące przepisy, stwarzają niebezpieczne warunki zagrażające poruszającym się pieszym oraz innym uczestnikom ruchu drogowego. Szczególnie jest to widoczne w centrum miasta gdzie jest duże nasilenie ruchu. Z tego powodu składam interpelację do Pana Prezydenta o spowodowanie wzmożonego nadzoru nad ruchem rowerzystów przez Policję i Straż Miejską w mieście.

Z wyrazami szacunku,

K. Romanowski

Odpowiedź

Odpowiadając na Pana interpelację wniesioną na XXVI Sesji Rady Miejskiej Białegostoku w sprawie zwiększenia przez Policję i Straż Miejską nadzoru nad ruchem rowerzystów, uprzejmie informuję, że zarówno Komendant Komendy Miejskiej Policji jak i Komendant Straży Miejskiej, podjęli stosowne działania mające na celu zaktywizowanie nadzoru, kontroli i edukacji społecznej, dotyczącej zasad bezpieczeństwa w ruchu rowerowym.

Kwestia zwiększenia przez Policję nadzoru nad ruchem rowerzystów, jest przedmiotem cyklicznie prowadzonych działań i analiz przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Białymstoku. Prowadzone są działania pod kryptonimem „niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, które mają na celu m.in. zmniejszenie liczby wykroczeń popełnianych przez kierujących rowerami. Zadania zwracania szczególnej uwagi na osoby kierujące rowerami, zwłaszcza w rejonie skrzyżowań oraz przejść dla pieszych, są zlecane w codziennych odprawach do policjantów kierowanych do służby na drogach. W związku z poprawą warunków atmosferycznych oraz nadchodzącym okresem letnim systematycznie zwiększa się liczba tych uczestników ruchu drogowego. Dlatego zadania podejmowania stosownej reakcji na popełniane wykroczenia zlecane są policjantom pełniącym służbę patrolową. Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że infrastruktura drogowa przeznaczona dla rowerzystów systematycznie się rozwija i poprawia. Skutkuje to tym, że tam, gdzie są wyznaczone ścieżki rowerowe w miejscu przecinania się ich z ulicą ogólnie dostępną, wyznaczane są przejazdy rowerowe. Nowelizacja ustawy Prawo o Ruchu Drogowym z dnia 1 kwietnia 2011 roku (Dz.U. Nr 92 poz. 530) zniosła art. 33 ust. 4, zabraniający „na przejeździe rowerowym wjazdu pod nadjeżdżający pojazd”. Powoduje to, że kierujący rowerem ma prawo przejechania w takim miejscu przez jezdnię. Prawo o ruchu drogowym dopuszcza także sytuacje, w których kierujący rowerem ma prawo korzystania z chodnika. Określone zostały one w art. 33 ust. 5 ww. ustawy i dotyczą sytuacji takich jak:

  • opieka nad osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;
  • szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów; warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).

Ponadto zwrócić należy uwagę na fakt, że w dużej mierze kierujący rowerami to dzieci i młodzież, która nie ukończyła 17 roku życia. Osoby takie nie ponoszą odpowiedzialności na zasadach określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia za tego rodzaju wykroczenia. Do tej kategorii osób kierowane są realizowane akcje informacyjno - profilaktyczne podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą w m.in. w szkołach, mające na celu przekazanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Wszystkie te działania, w tym patrole rowerowe funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, powinny odpowiednio wpłynąć na lepsze zabezpieczenie bezpieczeństwa rowerzystów oraz przestrzegania przez nich przepisów ruchu drogowego.

Prezydent Miasta

dr hab. Tadeusz Truskolaski

kazimierz_romanowski tadeusz_truskolaski przepisy radni interpelacje

Komentarze

Dodaj komentarz