logo RB

Bezpieczeństwo ruchu rowerowego w Białymstoku 2011

mocniak | 2012-12-05 | 0 komentarzy

brd raporty wypadki białystok sewik

Poniższy artykuł jest kontynuacją zeszłorocznego raportu o bezpieczeństwie rowerzystów w latach 2007-2010. Większość ogólnych statystyk oraz wniosków nie zmieniła się, dlatego poniższy raport jest jedynie uzupełnieniem mającym na celu określenia tendencji w ostatnim roku oraz wskazanie najbardziej niebezpiecznych miejsc w których liczba zdarzeń jest szczególnie duża.

Zmienność roczna

Liczba2007 2008 2009 2010 2011 Razem
zdarzenia 61758498127445
ofiary śmiertelne100113
ciężko rannych224019
lekko rannych101524171581

zdarzenia_bialystok_sewik_2011.png

Liczba zdarzeń w 2011 roku wzrosła o ponad 30% w porównaniu do roku poprzedniego. Mimo licznych głosów, że w większości przyczyną była zeszłoroczna nowelizacja PoRD, należy zauważyć, że prawie cały przyrost przypadł na pierwszą połowę roku, podczas gdy prawo zmieniło się dopiero w maju.

zdarzenia_ddr_bialystok_2011.png

Jeszcze większą dynamikę można stwierdzić w liczbie zdarzeń na drogach dla rowerów. W ciągu ostatnich pięciu lat liczba zarejestrowanych wypadków i kolizji wzrosła prawie ośmiokrotnie.

Najniebezpieczniejsze miejsca w 2011

ulicaddrzdarzenia
KOPERNIKAtak9
BRANICKIEGOtak7
MICKIEWICZAczęściowo7
KOŁŁĄTAJAtak6
SIENKIEWICZAnie6
KS.POPIEŁUSZKItak5
ŚW.OJCA PIOtak5
HETMAŃSKAtak5
ZWIERZYNIECKAczęściowo5

Spośród 10 ulic z największą liczbą zdarzeń tylko na ul. Sienkiewicza nie ma wydzielonej drogi dla rowerów. Natomiast w przypadku ulic na których ścieżka jest tylko wzdłuż części ulicy tylko tylko jedno zdarzenie na ul. Mickiewicza nie miało miejsca na drodze rowerowej.

skrzyzowanieddrilosc
KOPERNIKA / WIEJSKA / KACZOROWSKIEGO / MAZOWIECKAtak4
ŚW.OJCA PIO / ZWIERZYNIECKAtak3
BRANICKIEGO / MICKIEWICZAtak (przejście dla pieszych w ciągu ddr)3
AL.SOLIDARNOŚCI / ZWYCIĘSTWA / WIERZBOWA / AL.JANA PAWŁA IItak3
HETMAŃSKA / KS.POPIEŁUSZKItak2
BOHATERÓW MONTE CASSINO / ŚW.ROCHAnie2
ANTONIUK FABRYCZNY / CEDROWAnie2
ELEWATORSKA / KS.POPIEŁUSZKInie2
MICKIEWICZA / ŚWIĘTOJAŃSKAtak2
MICKIEWICZA / MIŁOSZAtak2

Podobnie jak w przypadku ulic tylko 2 z 10 najniebezpieczniejszych skrzyżowań nie zostały wyposażone w wydzieloną drogę dla rowerów. Warto zauważyć, że pierwsze dwa skrzyżowania na liście zostały oddane do użytku w 2011 roku i były krytykowane przez rowerzystów za źle zaprojektowaną sygnalizację świetlną.

Mapa wypadków

Poniżej znajduje się plan Białegostoku wraz z naniesionymi zdarzeniami z udziałem rowerzystów w 2011. Miejsce zdarzenia przypisaliśmy do czterech grup - drogi dla rowerów (w tym przejazdy rowerowe oraz wyjazdy z posesji na drogach dla rowerów), chodniki (w tym przejścia dla pieszych oraz wyjazdy z posesji na chodnikach), jezdnie oraz inne (place, parkingi, nieustalone). Należy zaznaczyć, że nie wszystkie zdarzenia zostały zaznaczone - w niektórych przypadkach dane odnośnie miejsca były niepełne (np. sama nazwa ulicy), co uniemożliwiało ustalenie dokładnej lokalizacji kolizji. Pozwoliliśmy sobie również poprawić niektóre zdarzenia, które jednoznacznie można było przypisać do dróg dla rowerów, mimo, że w SEWiK-u figurowała jezdnia lub przejście dla pieszych (np. gdy przyczyną wypadku było "nieprawidłowe przejeżdżanie przejazdu dla rowerzystów" na jezdni).

bialystok_mapa_wypadkow_2011.png

Wypadki śmiertelne

miejsce zderzenie zachowanie inny uczestnik sprawca
WIERZBOWA / AL.SOLIDARNOŚCI boczne Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu samochód osobowy rowerzysta

W 2011 miał miejsce jeden wypadek śmiertelny z udziałem rowerzysty. Cyklista zmarł po przewiezieniu do szpitala. W sumie w latach 2007 - 2011 w Białymstoku zginęło 3 rowerzystów z których każdy miał więcej niż 70 lat.

Podsumowanie

Rok 2011 był kolejnym rokiem z konsekwentnym wzrostem wypadków z udziałem rowerzystów. Znaczna ilość dróg dla rowerów oddanych w tym czasie również znajduje odzwierciedlenie w statystykach - wg danych policji wzrost był ponad dwukrotny. Świadczy to o tym, że magistrat ma ciągle problemy z podstawowymi kwestiami dotyczącymi bezpieczeństwa rowerzystów na wydzielonych ciągach rowerowych i niestety nie zapowiada się, aby sytuacja w najbliższym czasie uległa poprawie.

Tak jak wspominaliśmy na wstępie warto zapoznać się z pełnym raportem, którego ten artykuł jest kontynuacją.

brd raporty wypadki białystok sewik

Komentarze

Dodaj komentarz