logo RB

Pismo ws. słupa na drodze rowerowej przy skrzyżowaniu al. Jana Pawła II z ul. Wysoki Stoczek

rafcik | 2013-10-09 | 1 komentarz

słup jana_pawła_II wysoki_stoczek droga_dla_rowerów

Białystok, 28.08.2013r.

Rowerowy Białystok

Rafał Stawecki

Do: Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich w Białymstoku

Sz. P. Janusz Ostrowski

W sprawie słupa na drodze rowerowej przy skrzyżowaniu al. Jana Pawła II z ul. Wysoki Stoczek

Szanowny Panie!

Na drodze rowerowej przy skrzyżowaniu al. Jana Pawła II z ul. Wysoki Stoczek (obok przejazdu rowerowego) postawiono słup. Jest to niezgodne z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), określającymi skrajnię drogi rowerowej.

W związku z powyższym wnosimy o niezwłoczne dostosowanie drogi rowerowej w tym miejscu do stanu zgodnego z przepisami prawa.

Proszę o odpowiedź na moje pismo drogą elektroniczą zgodnie z terminem przewidzianym w art. 35§ 3 KPA.

Pozostaję z szacunkiem,

Rafał Stawecki

Ponaglenie

Białystok, 28.08.2013r.

Rowerowy Białystok

Rafał Stawecki

Do: Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich w Białymstoku

Sz. P. Janusz Ostrowski

W sprawie braku odpowiedzi na pismo dot. słupa na drodze rowerowej przy skrzyżowaniu al. Jana Pawła II z ul. Wysoki Stoczek

Szanowny Panie!

Dnia 28.08.2013 drogą mailową wysłałem do Zarządu Dróg i Inwestycji Miejskich w Białymstoku pismo o następującej treści:

Na drodze rowerowej przy skrzyżowaniu al. Jana Pawła II z ul. Wysoki Stoczek (obok przejazdu rowerowego) postawiono słup. Jest to niezgodne z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), określającymi skrajnię drogi rowerowej.

W związku z powyższym wnosimy o niezwłoczne dostosowanie drogi rowerowej w tym miejscu do stanu zgodnego z przepisami prawa.

Proszę o odpowiedź na moje pismo drogą elektroniczą zgodnie z terminem przewidzianym w art. 35§ 3 KPA.

Pomimo upłynięcia terminu przewidzianego w przepisach KPA, do dziś nie otrzymałem odpowiedzi. Wnoszę o jej niezwłoczne udzielenie.

Pozostaję z szacunkiem,

Rafał Stawecki

odp2.png

słup jana_pawła_II wysoki_stoczek droga_dla_rowerów

Komentarze

mocniak | 2013-09-18
Rzuć jakimś zdjęciem :-)

[odpowiedz]

Dodaj komentarz